Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Η ΜΟΠΑΔΙΣ με μια ματιά
    Ίδρυση
    Αρμοδιότητες
    Δραστηριότητα
    Στελέχη


Δικαιώματα και υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών


Νομοθεσία/Νομολογία
    Δίκαιο Ε.Ε.
    Εθνικό Δίκαιο Mεταφοράς
    Ενημερωτικά Κείμενα
    Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


Χρήσιμα εργαλεία
    Τυποποιημένα έντυπα προκηρύξεων για τις οδηγίες 2004/17 και 2004/18
    Οδηγός δημοσίευσης προκηρύξεων
    Χρηματικά Όρια 2008-2009
    Χρηματικά Όρια 2006-2007
    Χρηματικά Όρια 2004-2005
    Ταξινόμηση/Ονοματολογία
    Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.


Επικαιρότητα


Newsletter


ΔηΣΚΕ
    Παρουσίαση
    Στοιχεία Έκδοσης
    Συνδρομές
    Τεύχη
    Οδηγίες συγγραφής


Εκδόσεις
   Οδηγοί για τις Δημόσιες Συμβάσεις [έργα, υπηρεσίες, γενικά]


Δραστηριότητες/Εκδηλώσεις
    Συνέδρια / Σεμινάρια
    Ευρωπαϊκά Προγράμματα
    Εθνικά Προγράμματα
    Συμβουλευτική υποστήριξη προς το Γ.Λ. Κύπρου


Χρήσιμες Συνδέσεις
    Ελλάδα
    Ευρωπαϊκή Ένωση
    Διεθνείς Οργανισμοί & Προγράμματα
    Κράτη Μέλη ΕΕ
    Κράτη Μέλη ΕΟΧ
    Τρίτες Χώρες


ΕπικοινωνίαΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.