Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

11/11/2022

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ

Ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του. Μεταξύ των προστατευόμενων προσώπων συγκαταλέγονται και όσα αναφέρουν ή αποκαλύπτουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων (α 4 περ αα ν.4990/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.