Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

23/12/2022

Παράταση συμβάσεων λόγω πανδημίας

Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2023 η χρονική ισχύς:

α. προμήθειας υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας (α τρίτο της 25.02.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το α 1 ν.4682/2020)

β. συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (α τριακοστό τέταρτο της 30.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το α 1 ν. 4684/2020)

γ. προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (α δέκατο παρ 1 της 10.08.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το α 1 ν.4722/2020)

δ. προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (α ενδέκατο της 10.08.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το α 1 ν.4722/2020)

ε. έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το ΕΚΑΒ (α πέμπτο της 10.08.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το α 1 ν.4722/2020)

στ. συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών (α 48 ν.4753/2020)

ζ. συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (α 31 ν.4764/2020)

η. συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του (α 22 ν.4683/2020)

θ. συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ (α 63 ν.4975/2022)

ι. συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και παρόχων του για την παροχή Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG προς διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης PET CT (α 48 και 83 ν.5007/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.