Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

20/02/2023

Εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής

Δημοσιεύθηκαν οι εγκύκλιοι για τον υπολογισμό του ΔΤΚ που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων προμήθειας αγαθών, κατ’ εφαρμογή του α 53 παρ 9-9α ν.4412, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023 (Εγκύκλιοι 3209/13.01.2023 και 15697/20.02.2023 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.