Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

12/06/2023

Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης προμήθειας

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης για ανοικτές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών. Όπως υπενθυμίζεται και στο με αριθμό πρωτ 2683/12.06.2023 διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ, δεν πρόκειται για πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, αλλά για υπόδειγμα προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.