Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

13/06/2023

Αλλαγές στη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών

Δημοσιεύθηκε το με αριθμό πρωτ 28581ΕΞ/13.06.2023 ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, στο οποίο παρατίθενται οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών στις διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μετά την ενημέρωση του συστήματος και την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.