Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

14/06/2023

Προσδιορισμός ΔΤΚ Ιουνίου 2023

Με την με αριθμό πρωτ 54668/14.06.2023 εγκύκλιό της, η Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον προσδιορισμό του ΔΤΚ μηνός Ιουνίου 2023, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων προμήθειας αγαθών, κατ’ εφαρμογή του α 53 παρ 9 και 9α ν.4412/2016.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.