Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

11/02/2022

Αγορά 17 ασθενοφόρων από δωρεά

Αποφασίστηκε η διάθεση χρηματικού ποσού ύψους €1.230.000,00, το οποίο έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με σκοπό την αγορά 17 ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ. Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του α 32 παρ 2γ ν.4412/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α 146 ν.4876/2021 (ΥΑ 16432/2022, ΦΕΚ Β 565).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.