Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

08/02/2022

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Σχέδιο Προστασίας Δασών

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΓΓ Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ορίζεται ως προϊσταμένη αρχή, τα δε Δασαρχεία (και οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) με χωρική αρμοδιότητα στα επίμαχα δασικά οικοσυστήματα ορίζονται ως διευθύνουσα υπηρεσία για όλες τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης (α 37 παρ 2 ε και στ ν.4622/2019). Σε περίπτωση συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Δασαρχείων, διευθύνουσα υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας, στην οποία υπάγονται τα συναρμόδια Δασαρχεία. Σε περίπτωση, δε, συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, διευθύνουσα υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών που έχει χωρική αρμοδιότητα ως προς τα εν γένει δασικά οικοσυστήματα που αφορά κάθε σύμβαση υλοποίησης του Σχεδίου (α 1 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11907/654/2022, ΦΕΚ Β 499).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.