Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

07/02/2022

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις

Με την νέα ΚΥΑ 13005/ΕΞ/2022 (ΦΕΚ Β 438) τροποποιείται η ισχύουσα 98979/ΕΞ/2021 (ΦΕΚ Β 3766) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.

Η Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της ΓΓΠΣΔΔ χρησιμοποιείται πλέον από τις αναθέτουσες αρχές μόνον εάν δεν διαθέτουν δικό τους πληροφοριακό σύστημα για παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων ή δεν έχουν ολοκληρώσει την τεχνική προσαρμογή τους ή λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια το συντομότερο δυνατόν. Οι αποστολείς δε των ηλεκτρονικών τιμολογίων μεριμνούν για την διασύνδεση τους στο δίκτυο μέσω πιστοποιημένου σημείου πρόσβασης.

Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώνεται η εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων διασύνδεσης, όσον αφορά στην αποστολή τιμολογίων και παραλαβή απαντητικών μηνυμάτων, με το ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τον Εθνικό Μορφότυπο. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται μετά από τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.