Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/02/2022

Νέος οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε ο νέος οργανισμός του ΥΑΝΕΠ (πδ 5/2022). Ορίζεται ότι η Επιτροπή του 73 παρ 9 ν.4412/2016 για την κρίση περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΑΝΕΠ (α 7 πδ 5/2022).

Συνιστάται Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων με στρατηγικό σκοπό την αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων ως ουσιαστικού εργαλείου άσκησης πολιτικών ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων μέσω της κεντρικής υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, και την προαγωγή της καθολικής εφαρμογής των εργαλείων ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (e-procurement). Επιδιώκει την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη χρήση δημοσίων πόρων, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας-τιμής. Η ΓΔΔΣ αποτελεί Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (α 33 παρ 2 πδ 5/2022).

Συνιστάται, τέλος, Μονάδα ΣΔΙΤ, που αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, με επιχειρησιακό στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των ΣΔΙΤ (α 68 πδ 5/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.