Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/02/2022

Υποστήριξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δύναται, για την υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΑΒ ΑΕ, να συνάπτει, απευθείας ή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με τον ν.4412/2016. Ο ανάδοχος δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση, προς τον σκοπό χρήσης και λήψης αντιγράφων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της ΕΑΒ ΑΕ (α 143 ν.4887/2022, πδ 92/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.