Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/02/2022

Δημόσιες συμβάσεις στρατηγικής σημασίας μέσω ΣΔΙΤ

Τροποποιείται η διάταξη του α 127 παρ 4 ν.4799/2021 σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης των συμβάσεων του Προγράμματος μέσω ΣΔΙΤ. Προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ), η οποία προβλέπεται στο α 3 περ α v.3389/2005, ασκείται από την Κυβερνητική Επιτροπή του α 127 ν.4799/2021. Εξάλλου, οι αρμοδιότητες των περ β, γ και δ του ίδιου άρθρου του v. 3389/2005, αναφορικά με τα έργα του Προγράμματος, ασκούνται είτε από την ΔΕΣΔΙΤ είτε από την Κυβερνητική Επιτροπή. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής επέρχονται οι συνέπειες του α 5 v.3389/2005 και για την υλοποίηση εν γένει των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου νόμου. Ανάκληση της απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α 5 παρ 3 ν.3389/2005 επέρχεται μόνο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής (α 140 ν.4887/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.