Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

01/02/2022

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων λόγω Covid-19

Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι ρυθμίσεις του ν.4876/2021 που αφορούν τις ισχύουσες σήμερα και έως τις 31.03.22 παρατάσεις των εξαιρετικών ρυθμίσεων ΠΝΠ που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19 (557/01.02.2022).

Ειδικότερα, παρατείνονται, ενδεικτικά, οι εξαιρετικές διατάξεις για την ανάθεση συμβάσεων

α) για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού Covid-19» (α 44ο παρ 2 της 20.03.20 ΠΝΠ)

β) για προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας (α 3ο της 25.02.20 ΠΝΠ)

γ) του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (α 34ο της 30.03.20 ΠΝΠ)

δ) για προμήθειες αντιμετώπισης του κορωνοϊού από ΥΠΕ ως ΚΑΑ (α 10ο παρ 1 της 10.08.20 ΠΝΠ)

ε) για προμήθειες ιατροτεχνολογικών τεστ (α 11ο της 10.08.20 ΠΝΠ)

στ) για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (α 31 ν.4764/2020)

ζ) ως προς την παράταση των ήδη συναφθεισών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ έως τη λήξη τους ή έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.05.22 ( α 118 ν.4812/2021)

η) ως προς την δυνατότητα ανάθεσης με βάση το α 32 παρ 2γ ν.4412 για όλες τις προμήθειες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού(α 10 παρ 3 της 11.03.20 ΠΝΠ)

θ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις (α 14 παρ 1 της 11.03.2020 ΠΝΠ)

ι) για προμήθειες αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του SARS-Cov-2 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (α 145 ν.4831/2021).

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.