Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

24/01/2022

Σύμβουλοι Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο, αλλά η συνολική ετήσια αποζημίωση κάθε ειδικού συμβούλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000€ (α 17 ν.4886/2022, ΦΕΚ Α 12).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.