Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

19/01/2022

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Με το από 19.01.2022 Δελτίο Τύπου της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημέρωσε ότι λειτουργεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, ειδική ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και την πρόοδο υλοποίησής του, τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης, παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα συμβάσεων.

https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.