Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

23/12/2021

Κατεπείγουσα ανάγκη στο Ναυάγιο της Ζακύνθου

Στη Ζάκυνθο υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη λόγω διακινδύνευσης της ασφάλειας και υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου, απειλής ουσιώδους καταστροφής ή υποβάθμισης του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού και άμεσος κίνδυνος διάλυσης ή σημαντικής καταστροφής των σωζώμενων κινητών πραγμάτων σε αυτό. Πληρούται κατά συνέπεια η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του α 32 παρ 2γ ν.4412 για την ανάθεση έργων και μελετών συντήρησης ή εργασιών για τη συντήρηση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό (α 68 ν.4875/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.