Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

22/12/2021

Ένταξη του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος

Από 23.12.2021 και ώρα 08.00’ εκκινεί η παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (GCloud). Το υποσύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ». Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «ebs.eprocurement.gov.gr» για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες καταργείται.

Η υποστήριξη των χρηστών για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της διαδικτυακής πύλης Προμηθεύς και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe - gov.gr».
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.