Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

16/12/2021

Τεχνικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από: α) τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, β) έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του, γ) έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του, δ) έναν κοινό εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, ε) έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του (α 48 ν.4873/2021).

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.