Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

10/12/2021

Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ

Συστήνεται Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας ως ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ (α 265 ΚΔΚ) με μετόχους τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου και εδαφική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των ως άνω δήμων. Η εταιρία έχει μορφή νπιδ με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τον ΚΔΚ. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με το α 100 ν.3852/2010 και το α 12 παρ 6 ν.4412, κατά παρέκκλιση του α 265 παρ 4 ν.3643/2006 (α 22 ν.4872/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.