Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

12/11/2021

Παράταση συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ

Από 31.10.2021, οι συμβάσεις καθαριότητας που έχουν συνάψει οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες (59679/12.3.2020 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Β 831) και η Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 6 μηνών από τη λήξη τους, οπότε και λύονται αυτοδίκαια (α 200 ν.4855/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.