Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

10/11/2021

Νέα χρηματικά κατώφλια

Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2021/1952, 2021/1953 και 2021/1951 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2014/24, 2014/25 και 2014/23, από 01.01.2022. Συγκεκριμένα:

α) στην οδηγία 2014/24: 5.382.000€ (για τα έργα, αντί 5.350.000€), 140.000€ (για προμήθειες/υπηρεσίες κεντρικών αρχών, αντί 139.000€), 215.000€ (για προμήθειες/υπηρεσίες, αντί 214.000€)

β) στην οδηγία 2014/25: 431.000€ (για προμήθειες/υπηρεσίες, αντί 428.000€), 5.382.000€ (για έργα, αντί 5.350.000€)

γ) στην οδηγία 2014/23: 5.382.000€ (αντί 5.350.000€).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.