Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

05/11/2021

Υλοποίηση προγράμματος Σχολικά Γεύματα

Ο ΟΠΕΚΑ για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Σχολικά Γεύματα (α 12 ν.4455/2017 για το σχολικό έτος 2021-2022), δύναται να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων κατ’ εφαρμογή του α 32 ν.4412 και κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, έως την 31.12.21 και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας (α 84 ν.4850/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.