Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

05/11/2021

Συμβάσεις προμηθειών ΟΑΣΑ _ παρέκκλιση

Ο ΟΑΣΑ ΑΕ δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4412/2016, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς αποφυγή συνωστισμού και συμφόρησης σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού, όπως οι σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και για την ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού και πάντως όχι πέραν της 31.03.22, να προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διάταξη του α 269 του ν.4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία κάθε σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των ορίων του α 235, με σκοπό την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η υγειονομικά ασφαλής λειτουργία των γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς (α 62 ν.4850/2021, ΦΕΚ Α 208/05.11.2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.