Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/11/2021

Άσκηση καθηκόντων Ιδιωτικών Φορέων Επίβλεψης

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (299801/02.11.2021, ΦΕΚ Β 5072 και 299659/04.11.2021, ΦΕΚ Β 5104), για την ενεργοποίηση του θεσμού των Ιδιωτικών Φορέων Επίβλεψης (ΙΦΕ) στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και έργων. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΗΕΣΔΔΕ (α 3), τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη διακήρυξη σε περίπτωση που προβλέπεται ιδιωτική επίβλεψη (α 4), τα κριτήρια επιλογής του ΙΦΕ από τον ανάδοχο (α 5) και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ (α 6 επ). Οι αποφάσεις ισχύουν ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.