Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

13/08/2021

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (ΚΥΑ 98979ΕΞ2021/13.08.2021, που καταργεί την 60967ΕΞ2020/17.06.2020) στις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, τις κεντρικές αρχές αγορών, αλλά και στις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς. Οι αναθέτουσες αρχές και φορείς οφείλουν το αργότερο έως την 30.09.2021 να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων, ενώ μέχρι τότε δύνανται να χρησιμοποιούν την ΕΔΗΤ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ Β 3766).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.