Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

03/08/2021

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αναλαμβάνει, ως αναθέτουσα αρχή, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφασης της Συγκλήτου, τη διενέργεια διαγωνισμών. Αναλαμβάνει, επίσης, ως φορέας κατασκευής έργων την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή νέων κτιρίων φοιτητικών εστιών ή την ανακαίνιση/ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε ΑΕΙ, με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους (α 2 παρ 2ιβ ν. 4115/2013, α 230 ν.4823/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.