Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

31/07/2021

Απευθείας αναθέσεις από τη ΡΑΕ ΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται, αποκλειστικά εντός του έτους 2021, να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου α) για την ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και β) για την υποστήριξη διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν.4414/2016, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του α 36 και του α 118 παρ 1 ν.4412. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000€ πλέον ΦΠΑ (α 103 ν.4821/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.