Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

23/07/2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

Ενσωματώθηκαν οι οδηγίες 2018/851 και 2018/852 (ν.4819/2021, ΦΕΚ Α 129) με τις οποίες τίθενται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις: για την προώθηση μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης με την αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (α 16), για τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας, που πάντως δεν θίγουν δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 01.01.2023 (α 85 ν.4819), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών για ζητήματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (α 99 παρ 1 περ β ν.4819) και, τέλος, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (α 115 παρ 2 ν.4819).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.