Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

09/07/2021

Αποκλεισμός από διαγωνιστικές διαδικασίες

Αποκλεισμός από διαγωνιστικές διαδικασίες για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τροποποιείται η διάταξη του α 45 παρ 1δ ν.4557/2018 και πλέον προβλέπεται ως κύρωση ο οριστικός ή προσωρινός (από 1 μήνα έως και 2 έτη) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου ή των νπδδ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, με την επιφύλαξη των α 73 και 74 ν.4412 και 39 και 42 του ν.4413/2016 (α 10 ν.4816/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.