Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

09/07/2021

Εντοπισμός παραλείψεων

Η πρόσφατη ΚΟ 27 της ΕΑΑΔΗΣΥ εντοπίζει και κατηγοριοποιεί, ανά θεματικές ενότητες, τα συνηθέστερα σφάλματα και πλημμέλειες που εμφιλοχωρούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τα έτη 2017-2021 (δημοσιότητα, παρατυπίες όρων σύμβασης, αθέμιτοι περιορισμοί, αδιαφανείς όροι, υποδιαίρεση σε τμήματα κλπ). Προβαίνει σε διευκρινίσεις για την έννοια της μη κατάλληλης προσφοράς και τη νομιμότητα προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.