Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

26/02/2021

Επιτροπές Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων

Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Σχολικά Γεύματα» (α 12 ν.4455/2017)συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και την παραλαβή των σχολικών γευμάτων. Τα απαιτούμενα παραστατικά αποστέλλονται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης των συμβάσεων του Προγράμματος, καθώς και στην αρχή που εκτελεί τις συμβάσεις του προγράμματος (α 1 ΥΑ Δ14/9110/167/2021, ΦΕΚ B 774).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.