Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

19/02/2021

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να αναθέτει συμβάσεις έως τις 31.05.2021για το ίδιο και τα εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη, για την οργάνωση, εγκατάσταση, διαλειτουργικότητα, αναβάθμιση, λειτουργία και συνεχιζόμενη υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου (call center), κέντρου υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων κοινού (back office) ή/και κέντρου ενημέρωσης του κοινού (help desk) και ιστοσελίδων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την προμήθεια ψηφιακών ή μη εργαλείων, μέσων και εφαρμογών για την επικοινωνία του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών του προσώπων με το κοινό, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης έργου, συμβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης, προβολής και ενημέρωσης για τα κέντρα και τις δραστηριότητες αυτές. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύνανται ομοίως να παρατείνονται οι υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων νομικών του προσώπων για τα ανωτέρω αντικείμενα μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ανάθεσης(α 38 ν.4778/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.