Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/02/2021

Φύλαξη ΑΕΙ

Σε κάθε ΑΕΙ συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία με τίτλο Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του ΑΕΙ και η οποία έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του ΑΕΙ. Ειδικά για τις αρμοδιότητες της φύλαξης των υποδομών και εγκαταστάσεων του ΑΕΙ, της εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, της στελέχωσης, λειτουργίας και υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων, επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν.4412/2016 (α 14 ν.4777/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.