Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

08/02/2021

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκρίθηκε με την με αριθμό 14900/04.02.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τα έτη 2021 έως 2023 (ΦΕΚ Β 466).

Δεδομένου ότι η υιοθέτηση των ΠΔΣ απαιτεί κατά γενικό κανόνα βαθμιαία προσέγγιση και η επιλογή ενός μικρού αριθμού ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, στις οποίες θα επικεντρωθούν αρχικά οι ΠΔΣ, επιλέχθηκαν δεκαπέντε κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών/ δημοσίων έργων, οκτώ από τις οποίες είναι δεσμευτικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής κατηγορίες με δεσμευτική εφαρμογή: 1. Χαρτί φωτοαντιγραφής και γραφής 2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες 3. Εξοπλισμός απεικόνισης 4. Εσωτερικός φωτισμός – λαμπτήρες LED 5. Κλιματιστικά μηχανήματα 6. Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοαποικοδομήσιμα) 7. Μεταφορικά μέσα, δηλαδή οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς 8. Οδοφωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας και επιπλέον σε προαιρετικό επίπεδο (μη δεσμευτικής εφαρμογής): 1. Έπιπλα 2. Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας 3. Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών δημόσιων χώρων 4. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων 5. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 6. Σχεδιασμός οδοποιίας, κατασκευή και συντήρηση 7. Σχεδιασμός κτηρίων γραφείων, κατασκευή και διαχείριση.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.