Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

01/02/2021

Παράταση συμβάσεων καθαριότητας – φύλαξης

Παρατείνονται έως 31.03.2021 οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες είχαν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστό έκτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020. Πρόκειται για την αρχική πρόβλεψη του α 26 της από 14.03.20 ΠΝΠ.

Έως 31.03.2021 οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. Πρόκειται για παράταση της πρόβλεψης του αρχικού α 5 παρ 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ(α 34, 35ν. 4771/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.