Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

29/07/2020

Μεταφορά μαθητών

Όπου δεν κατέστη εφικτή η προκήρυξη διαγωνισμού ή προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη ή υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια ή δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι στις εκκρεμείς διαδικασίες, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας δύναται να παρατείνει τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ την 30.06.2020 έως την 30.06.2021. Εάν η παράταση αυτή δεν είναι δυνατή, η ανάθεση επιτρέπεται να γίνεται με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη (α 33 παρ 2 ν. 4713/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.