Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

29/06/2020

Συνεπικουρία ΕΛ από ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύτηκε ο ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α 127), ο οποίος στο άρθρο 333 παρ 2 προβλέπει ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ επικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυμβατικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, παρεμβαίνει ως amicus curiae στις σχετικές δίκες ή εκτελεί καθήκοντα συμβούλου σε τεχνικής, ιδίως, φύσεως ζητήματα, όποτε της ζητηθεί από τον Πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού ή από το δικαστήριο.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.