Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

12/06/2020

Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

Τα ΑΕΙ δύνανται να μεριμνήσουν για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών χωρίς ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν.4412/2016 και του α 66 ν.4485/2017. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου (α 92 ν.4692/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.