Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

09/06/2020

Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας

Για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών ή έργων σχετικά την περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι κατώτερη των χρηματικών ορίων εφαρμογής της οδηγίας 2014/24, είναι δυνατή η επιλογή οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες στο α 116 ν.4412/2016 διαδικασίας ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή ακόμη και της απευθείας ανάθεσης (α 33 ν.4691/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.