Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

07/05/2020

Απευθείας ανάθεση σε ΡΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Διαχειριστικής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) αντίστοιχα, δύνανται, αποκλειστικά εντός του έτους 2020, να συνάπτουν μία ή περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη του πληροφοριακού τους συστήματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ν.4412/2016. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000€ χωρίς ΦΠΑ (α 111, 112 ν.4685/2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.