Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

01/05/2020

Έκδοση νέας ΠΝΠ

Η από 01.05.2020 ΠΝΠ, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 περιλαμβάνει στις διατάξεις των α 26, 29, 37, 38 και 41 ρυθμίσεις δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα ρυθμίσεις περί της δυνατότητας, κατά παρέκκλιση της διάταξης του α 118 και των εκεί τιθέμενων χρηματικών ορίων, απευθείας ανάθεσης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.