Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

12/03/2020

Επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις λόγω κορωνοϊού

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπισή του, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ γ’ της παρ 2 του α 32 του ν. 4412/2016. Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι εν λόγω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ (α 10 παρ 3 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.