Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

27/02/2020

Απευθείας αναθέσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Για χρονικό διάστημα 4 μηνών από τη δημοσίευση της 25/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 42) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ θα μπορεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων. Η πρόσκληση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας για 3 ημέρες και θα μπορεί να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση θα συνάπτεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών. Απευθείας αναθέσεις θα μπορούν να διενεργηθούν ομοίως για προμήθεια υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται στην ΕΚΑΠΥ, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.