Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/01/2020

Brexit και δημόσιες συμβάσεις

Στις 31.01.2020 δημοσιεύτηκε η συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας από την ΕΕ και την ΕΚΑΕ(EE EL 29, 31.01.2020, σελ7 έως 187). Στον τίτλο VIII της ανωτέρω συμφωνίας (α 75-78) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Ορίζονται λοιπόν οι κανόνεςπου εφαρμόζονται σε εν εξελίξει διαδικασίες, οιδιαδικασίεςπου θεωρούνται εν εξελίξει, ο χρόνος εκκίνησης και ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Προβλέπεται η εφαρμογή των δικονομικών οδηγιών και η χρήση του e-Certis (το τελευταίο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες κινήθηκαν από αναθέτουσες αρχές του ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί κατά την τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.