Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

16/01/2020

ΜΗΤΕ – Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Αναστέλλεται έως 31.12.2020 η υποχρεωτική εγγραφή των δημοσίων υπαλλήλων στα μητρώα εμπειρίας ως προϋπόθεση για την επίβλεψη και εποπτεία έργων ή τη συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμού. Ρυθμίζεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων και επιτυγχάνεται τακτοποίηση στα ατομικά μελετητικά πτυχία, στα πτυχία των γραφείων μελετών και των ήδη εγγεγραμμένων εταιριών (που ήταν σε ισχύ στις 03.07.2019 με παράταση ισχύος έως τις 31.12.2020), των ήδη εγγεγραμμένων στο ΜΕΚ και των εργοληπτικών επιχειρήσεων (Εγκύκλιος ΓΓΥ Δ24/οικ/598/16.01.2020).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.