Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

08/01/2020

Συμβάσεις καινοτομίας

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τεχνική οδηγία (6/2020) με αντικείμενο τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων για την προσφυγή στις ποικίλες μορφές των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας. Αναλύονται οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (Pre-commercialprocurement), οι συμβάσεις καινοτόμων λύσεων (Publicprocurement of innovativesolutions), και οι συμπράξεις καινοτομίας (Innovationpartnerships). Παρουσιάστηκε επίσης τοΠρόγραμμα FABULOS, ως παράδειγμα δημόσιας σύμβασης καινοτομίας με τον Δήμο Λαμιέων να συμμετέχει από την πλευρά της Ελλάδας.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.