Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

01/01/2020

Ενοποιημένα κείμενα οδηγιών 2014/25 και 2014/23

Ενοποιήθηκαν τα κείμενα των οδηγιών 2014/25 και 2014/23 προς διευκόλυνση των χρηστών, αλλά βέβαια χωρίς νομική ισχύ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0025-20200101(για την οδηγία 2014/25)

EUR-Lex - 02014L0023-20200101 - EN - EUR-Lex(για την οδηγία 2014/23)
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.