Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

24/04/2020

Ορισμός χωριστών επιχειρησιακών μονάδων

Με την ΥΑ 7000/1/20/1-ιγ (ΦΕΚ B 1574) του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ορίστηκαν οι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, υποκείμενες ή υπαγόμενες στους Φορείς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το α 6 παρ 2 εδ δ ν.4412/2016.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.