Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

22/04/2020

Κράτηση 2,5%0 υπέρ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ διευκρίνισε με το 2184/22.04.2020 έγγραφό της ότι η κράτηση του ποσοστού 2,5%0 υπέρ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ (α 53 ν.4412/2016) αφορά μόνο τις συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και όχι αυτές του Βιβλίου ΙΙ και μόνο τις περιπτώσεις νέων διαδικασιών ανάθεσης, ήτοι εκείνων που εκκινούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ΥΑ ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 2780) (ήτοι, μετά την 04.07.2019).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.